YAMHA Erasmus+

YAMHA Erasmus+
“Mentalno zdravlje i afirmativni pristupi u radu s LGBTIQ+ mladima” je Erasmus+ projekt koji za cilj ima ojačati kapacitete partnerskih organizacija iz Slovačke, Nizozemske, Irske, Grčke i Hrvatske u polju mentalnog zdravlja i afirmativnih pristupa u radu s LGBTIQ+ mladima te kreiranje EU mreže stručnjaka_inja, usavršavanje profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja koji rade s LGBTIQ+ mladima. Nastojanja ovog projekta su razmjene dobrih praksi kroz razvoj inovativnih pristupa temeljenih na konceptu afirmativnog ili inkluzivnog mentalnog zdravlja kao alata za rad s mentalnim zdravljem LGBTIQ+ mladih u Europi.

Naime, lezbijke, homoseksualci, biseksualci, transrodne i druge samoidentificirane queer (LGBTQ) mlade osobe imaju višu stopu problema s mentalnim zdravljem od ljudi u općoj populaciji. To može biti posljedica zanemarivanja, nedostatka podrške, diskriminacije, traume, zlostavljanja itd. što može dovesti do lošeg mentalnog zdravlja, samoubojstva, zlouporabe supstanci, antisocijalnog ponašanja, rizičnih seksualnih praksi, depresije, stresa, anksioznosti itd.

EU mreža podrške
Stoga se ovaj projekt bavi upravo ovim pitanjima kako bi kreirali EU mrežu podrške, zajednicu čiji fokus je na afirmativnim praksama u polju mentalnog zdravlja kao i mrežu vršnjačke podrške koji bi potencijalno mogli dovesti do povratka snage, moći, samopoštovanja, i samoprihvaćanje unutar ove skupine. Projekt YAMHA nastoji istražiti što postoji unutar EU konteksta, kako različite organizacije na EU razini mogu surađivati, rasti zajedno, učiti jedni od drugih i, naravno, kreirati resurse koji obuhvaćaju sve te prakse na jednom mjestu.

Uz izgradnju međunarodne zajednice i razmjenu znanja, bit će od koristi istražiti i prezentirati neke studije slučaja koje partneri i druge lokalne LGBTIQ organizacije provode. Stoga će projektni resursi tj. inovativni rezultati biti predstavljeni kao Vodič i serija edukativnih animiranih video zapisa o načinima kako koristiti različite afirmativne pristupe koji će biti distribuirani diljem EU i dostupni za korištenje organizacijama zainteresiranima za afirmativne pristupe mentalnom zdravlju LGBTIQ mladih.

YAMHA Erasmus+

“Mentalno zdravlje i afirmativni pristupi u radu s LGBTIQ+ mladima” je Erasmus+ projekt koji za cilj ima ojačati kapacitete partnerskih organizacija iz Slovačke, Nizozemske, Irske, Grčke i Hrvatske u polju mentalnog zdravlja i afirmativnih pristupa u radu s LGBTIQ+ mladima te kreiranje EU mreže stručnjaka_inja, usavršavanje profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja koji rade s LGBTIQ+ mladima. Nastojanja ovog projekta su razmjene dobrih praksi kroz razvoj inovativnih pristupa temeljenih na konceptu afirmativnog ili inkluzivnog mentalnog zdravlja kao alata za rad s mentalnim zdravljem LGBTIQ+ mladih u Europi.

Naime, lezbijke, homoseksualci, biseksualci, transrodne i druge samoidentificirane queer (LGBTQ) mlade osobe imaju višu stopu problema s mentalnim zdravljem od ljudi u općoj populaciji. To može biti posljedica zanemarivanja, nedostatka podrške, diskriminacije, traume, zlostavljanja itd. što može dovesti do lošeg mentalnog zdravlja, samoubojstva, zlouporabe supstanci, antisocijalnog ponašanja, rizičnih seksualnih praksi, depresije, stresa, anksioznosti itd.

EU mreža podrške

Stoga se ovaj projekt bavi upravo ovim pitanjima kako bi kreirali EU mrežu podrške, zajednicu čiji fokus je na afirmativnim praksama u polju mentalnog zdravlja kao i mrežu vršnjačke podrške koji bi potencijalno mogli dovesti do povratka snage, moći, samopoštovanja, i samoprihvaćanje unutar ove skupine. Projekt YAMHA nastoji istražiti što postoji unutar EU konteksta, kako različite organizacije na EU razini mogu surađivati, rasti zajedno, učiti jedni od drugih i, naravno, kreirati resurse koji obuhvaćaju sve te prakse na jednom mjestu.

Uz izgradnju međunarodne zajednice i razmjenu znanja, bit će od koristi istražiti i prezentirati neke studije slučaja koje partneri i druge lokalne LGBTIQ organizacije provode. Stoga će projektni resursi tj. inovativni rezultati biti predstavljeni kao Vodič i serija edukativnih animiranih video zapisa o načinima kako koristiti različite afirmativne pristupe koji će biti distribuirani diljem EU i dostupni za korištenje organizacijama zainteresiranima za afirmativne pristupe mentalnom zdravlju LGBTIQ mladih.

image
https://www.qss.hr/wp-content/themes/hazel/
https://www.qss.hr/hr/
#F15A23
style1
paged
Loading posts...
/home/lgbtcent/public_html/qss.hr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off

hrHR