YAMHA Erasmus+ Slovenčina

YAMHA Erasmus+
Afirmatívne prístupy k duševnému zdraviu LGBTIQ mládeže” je projekt v rámci Kľúčovej akcie 2, ktorého cieľom je posilniť kapacity partnerských organizácií (Slovensko, Holandsko, Írsko, Grécko a Chorvátsko) v tejto oblasti a vytvoriť sieť organizácií v EÚ, ktoré sa venujú tejto problematike. Zámerom projektu je zvýšiť kvalifikáciu pracovníkov s mládežou a odborníkov v oblasti duševného zdravia a zdieľať osvedčené postupy prostredníctvom rozvoja inovatívnych výsledkov projektu založených na koncepcii afirmatívneho alebo inkluzívneho duševného zdravia ako nástroja pre prácu s duševným zdravím LGBTIQ mládeže v Európe.

Konkrétne lesbická, homosexuálna, bisexuálna, transrodová a iná queer (LGBTQ) mládež má vyššiu mieru problémov s duševným zdravím ako ľudia vo všeobecnej populácii. Dôvodom môže byť vylúčenie, nedostatok podpory, diskriminácia, trauma, zneužívanie atď. ktoré môžu potenciálne viesť k zlému duševnému zdraviu, samovraždám, užívaniu návykových látok, protispoločenskému správaniu, rizikovým sexuálnym stretnutiam, depresii, stresu, úzkosti atď.

Sieť podpory EÚ
S cieľom riešiť niektoré z týchto problémov a vytvoriť podpornú sieť, spoločenstvo praxe a siete vzájomnej podpory by tento projekt chcel preskúmať pozitívne prístupy k duševnému zdraviu pri práci s duševným zdravím LGBTIQ mládeže, ktoré by potenciálne mohli viesť k opätovnému získaniu sily, sebaúcty a sebaprijatia v tejto skupine. Projekt YAMHA by chcel preskúmať, čo existuje v kontexte EÚ, ako by mohli rôzne organizácie v EÚ spolupracovať, spoločne rásť, učiť sa jeden od druhého a samozrejme vytvoriť zdroje, ktoré by všetky tieto postupy zachytávali na jednom mieste.

Popri budovaní medzinárodnej komunity organizácií, ktoré aplikujú takéto postupy a zdieľaní poznatkov chceme zachytiť prípadové štúdie týkajúce sa práce, ktorú partneri a ďalšie LGBTIQ organizácie doteraz realizovali. Projekt preto vytvorí prakticky použiteľné výstupy: príručka a séria vzdelávacích videí, ktoré by sa šírili v rámci EÚ a boli by k dispozícii na použitie pre organizácie, ktoré sa zaujímajú o tematiku duševného zdravia LGBTIQ mládeže.

Queer pracovníctvo s mládežou : Zdroje pre afirmatívne prístupy pri práci s mentálnym zdravím u LGBTIQ+ mládežestiahnuť.

image
https://www.qss.hr/wp-content/themes/hazel/
https://www.qss.hr/hr/
#F15A23
style1
paged
Loading posts...
/home/lgbtcent/public_html/qss.hr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off

hrHR